Fantastisch (Kris Verburgh)Boekbespreking van Fantastisch (Kris Verburgh) met ondertitel “Over het universum in ons hoofd”. Rik staat aan de oever van het Almelose Kanaal in Zwolle en gebruikt wederom de zes gekleurde denkhoeden van Edward de Bono.

Wetenschappelijk generalist

De Vlaming Kris Verburgh schreef Fantastisch toen hij eenentwintig was en het was niet eens zijn eerste populair wetenschappelijke werk, want de voorganger Schitterend schreef hij op zijn zeventiende. Je zou hem een wetenschappelijk generalist kunnen noemen, want hij behandelt onderwerpen van natuurkunde, scheikunde, geneeskunde tot aan filosofie.

Contextverhaal

Verburgh noemt zijn denkkader het contextverhaal. Dit bestaat uit de drie pijlers kosmologie, evolutie en neurologie. Met onderzoeken uit deze drie pijlers behandelt hij het ontstaan van het heelal, de sterren, de aarde en daarop het leven en uiteindelijk de mens zelf met zijn zelfbewuste en creatieve brein.

Religie

Kritiek heb ik op de hongerigheid van het alles willen verklaren vanuit deze drie pijlers, tot aan religie toe. Natuurlijk kun je op een geloofwaardige wijze religie en geloof evolutionair verklaren, maar wat levert ons dat op? Religieuze mensen zullen dit een verarming vinden.

Ander kritiekpunt is dat een opsomming van bekende wetenschappelijke kennis mijns inziens niet erg origineel en innovatief is. En als voormalig wetenschapper zoek ik daar toch altijd naar.

Indrukwekkend

Anderzijds is een dergelijk breed werk erg indrukwekkend voor iemand van begin twintig. Het is daarnaast toegankelijk opgeschreven en derhalve erg leerzaam voor iedereen die meer wil weten over het ontstaan van leven, evolutie, de hersenen en nog veel meer.

Irritatie

Een emotie die ik wel had was soms irritatie. Als iemand werkelijk alles wil verklaren dan sluipt er een betweterigheid in die mij doet denken aan de comedyfiguur Sheldon Cooper uit The Bing Bang Theory. Die probeert zelfs een algoritme te verzinnen voor vriendschap, iets waarvan duidelijk is dat een wetenschappelijke benadering niet op zijn plaats is.

Kwantumbewustzijn

Wat kan ik er nu mee? Ten eerste ben ik Verburgh gaan volgen op Facebook omdat ik benieuwd ben naar zijn volgende stappen. Momenteel houdt hij zich bezig met voeding en verouderingsprocessen. Daarnaast heeft zijn verhandeling over kwantumbewustzijn, de hypothese dat kwantumverschijnselen een belangrijke rol spelen in ons brein, mij als ex-natuurkundige wederom geïnteresseerd in de kwantummechanica. Daar gebeuren namelijk zaken die onze intuïtie logenstraffen.

Conclusie

Fantastisch door Kris Verburgh is een doorwrocht werk geschikt voor iedereen die een overzicht wil van de exacte wetenschappen in connectie met de mens, met als kanttekening dat de wetenschap soms een gereedschap is dat beter in de kist kan blijven.

Tagged with:
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>