Onverwacht Inzicht (Jill Bolte Taylor)De achtste videorecensie gaat weer over de hersenhelften, maar dit keer zoals bekeken vanuit een neurologe met een hersenbloeding en beschreven in Onverwacht Inzicht (Dr. Jill Bolte Taylor). Ondertitel van het boek is: Het persoonlijke verhaal van een neurologe over haar hersenbloeding. De video is opgenomen vanaf de driving range van Golfpark Exloo in Drenthe.

Neurologe met een hersenbloeding

Na een inleidende swing, die heel toepasselijk naar rechts afbuigt, begin ik met te melden dat ik voor het eerst van Jill Bolte Taylor hoorde door een TED-talk. Daarin vertelt een dame met wit haar op indrukwekkende wijze hoe ze op 37-jarige leeftijd een hersenbloeding kreeg en gedurende een proces van vier uur terug werd geworpen naar het niveau van een baby. In het boek beschrijft ze dit en ook de periode van acht jaar waarin ze op nauwgezette wijze alles opnieuw moest leren: bewegen, praten, lezen, kleuren kijken, alles.

Nirwana

Doordat de hersenbloeding haar linker hersenhelft platlegt belandt Bolte Taylor in de stille wereld van de rechter hersenhelft zonder het gebabbel van de verhalen vertellende linkerzijde. Zij ervaart dit als een heel vredige en euforische wereld waarin zij één is met alles en zij vergelijkt dit ook met verlichting en het Nirwana.

Bewijs

Als punt van kritiek, dat ook wordt geuit door de inleiders van het boek, beide artsen, noem ik het feit dat Bolte Taylor soms wat te snel is met het toeschrijven van eigenschappen aan links of rechts. Zij noemt bijvoorbeeld de rechter hersenhelft optimistisch, terwijl dit volgens McGilchrist juist een eigenschap is van links.

Omdenken

Afgezien daarvan is het boek een aangrijpende beschrijving van binnenuit van een levensbedreigende ervaring. Ik vind ook mooi, en een goed voorbeeld van omdenken, dat ze dit heeft weten te gebruiken om een beter mens te worden.

Hoop

Ik denk dat dit boek hoop kan geven aan slachtoffers zowel als naasten. Zij kunnen leren dat een hersenbloeding niet hopeloos hoeft te zijn en zij krijgen handvatten om het herstel te bespoedigen. Essentieel daarvoor is bijvoorbeeld slaap. De hersenen moeten zo hard werken om alles weer te leren dat ze extreem veel slaap nodig hebben.

De geest als tuin

Wij kunnen allemaal leren van de ervaring van Jill Bolte Taylor. Zij beschrijft dat ze na haar hersenbloeding heel bewust haar geest is gaan managen, ongeveer zoals een tuinman die snoeit wat hij niet wil en besproeit wat hij wel wil in zijn tuin. Als dat de les is uit dit boek dan kunnen we toch wel spreken van een schitterend ongeluk.

Conclusie

Al met al is Onverwacht Inzicht door Jill Bolte Taylor een waardevol werk waarvan wij allen veel kunnen leren.

Tagged with:
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>